Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia zajęć.
Oferujemy dzieciom bezpłatnie: rytmikę, naukę gry w szachy, terapię logopedyczną, kółko plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, tańca ludowego i towarzyskiego.

Zajęcia dodatkowe 23