Ramowy rozkład dnia

w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. „Chatka Puchatka”  w Kaliszu

 

6.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci: zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi w zakresie wspomagania rozwoju, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 Śniadanie, mycie zębów

9.00 – 11.30 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne w sali lub na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki edukacyjne, zajęcia sportowe, zajęcia umuzykalniające, rytmika, gry i zabawy ruchowe dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, zabawy dowolne dzieci

Ok. 10.30 II  Śniadanie

11.30 – 12.00 Obiad

12.00 – 13.00 Odpoczynek dzieci, słuchanie tekstu opowiadania lub bajek czytanego przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksującej, zabawy dowolne dzieci, praca reedukacyjna z dziećmi, zabawy na świeżym powietrzu, praca w małych zespołach, rozmowy indywidualne.

13.00 – 13.30 Zajęcia dodatkowe, odpoczynek dzieci, słuchanie tekstu opowiadania lub bajek czytanego przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksującej, zabawy dowolne dzieci, praca reedukacyjna z dziećmi, zabawy na świeżym powietrzu, praca w małych zespołach, rozmowy indywidualne.

Ok. 13.30 Podwieczorek

13.30 – 16.30 Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne dzieci, w tym na świeżym powietrzu, porządkowanie sali, wykonywanie pomocy do zajęć i dekoracji wynikających z planu pracy.

Ok. 15.30 II Podwieczorek