W przedszkolu jest zatrudnionych 15 nauczycielek i 13 pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada nie tylko pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania
przedszkolnego, ale i zajęć logopedycznych, terapeutycznych, plastycznych, muzycznych (rytmika, tańce
ludowe).

Dyrektor przedszkola: Żaneta Żeśko
Grupa I – Prosiaczki:  Eliza Bąkowska, Magdalena Nowak, Klaudia Bruś
Grupa II – Kłapouszki: Małgorzata Wojtasik, Katarzyna Piechocka, Żaneta Żeśko
Grupa III – Króliczki: Anna Maleńczyk, Klaudia Bruś,
Grupa IV – Tygryski:  Katarzyna Feliszczak, Kamila Sobczyk,
Grupa V – Kubusie: Monika Tomaszewska, Róża Majdańska

Język angielski: Klaudia Bruś, Katarzyna Feliszczak,
Religia: Monika Mateja

Specjaliści:
Logopeda: Anna Pabisiak

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, pedagog specjalny: Ilona Goździewicz

Psycholog: Sandra Kaczmarek

Terapeuta pedagogiczny: Kamila Sobczyk

Pracę wychowawczo-dydaktyczną wspiera Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poprzez
swoich specjalistów.