W przedszkolu jest zatrudnionych 15 nauczycielek i 13 pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada nie tylko pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania
przedszkolnego, ale i zajęć logopedycznych, terapeutycznych, plastycznych, muzycznych (rytmika, tańce
ludowe).

Dyrektor przedszkola: Żaneta Żeśko
Grupa I – Prosiaczki:  Katarzyna Feliszczak, Kamila Sobczyk,
Grupa II – Kłapouszki: Eliza Bąkowska, Magdalena Nowak, Katarzyna Feliszczak
Grupa III – Króliczki: Małgorzata Wojtasik, Żaneta Żeśko, Patrycja Bartoszek
Grupa IV – Tygryski:  Anna Maleńczyk, Klaudia Bruś,
Grupa V – Kubusie: Beata Bałwas, Róża Majdańska

Język angielski: Klaudia Bruś, Katarzyna Feliszczak,
Religia: Monika Mateja

Specjaliści:
Logopeda: Anna Pabisiak

Terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny: Ilona Goździewicz

Psycholog: Oliwia Bryńska

 

Pracę wychowawczo-dydaktyczną wspiera Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poprzez
swoich specjalistów.