Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

2022_06_09_statut_przedszkola

Procedura postępowanie w razie choroby dziecka

2022_23_roczny plan pracy

Koncepcja pracy przedszkola od roku 2015

Procedura w sytuacji zagrażającej życiu

Procedura bezpieczeństwa

Przyjęcie dziecka do przedszkola