Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu powstało w 1979 r. Położone jest w środku osiedla „Widok”. Jest to piętrowy budynek z przylegającym do niego dużym ogrodem. W latach 2018 – 2021 budynek wraz z ogrodem zostały zmodernizowane. Przedszkole zostało ocieplone, wyposażone w nowoczesne technologie, a plac zabaw został dostosowany do wymogów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami i wyposażony w sprzęt rekreacyjno – sportowy wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci. Aby zapewnić bezpieczne  warunki do zabawy dzieciom i chronić mienie przedszkola teren został ogrodzony i wyposażony w system monitoringu.

W przedszkolu bawi się i uczy 125 wychowanków w wieku od trzech do sześciu lat. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji salę do zajęć i zabaw, w której znajdują się kolorowe meble dostosowane do wieku dzieci, kąciki zainteresowań, zabawki, układanki, gry oraz pomoce do zajęć dydaktycznych. Nauczyciele w celu wspomagania procesu dydaktycznego wykorzystują znajdujące się w salach komputery, tablice interaktywne oraz projektory. Przestrzeń w przedszkolu jest zagospodarowana w sposób adekwatny do potrzeb rozwojowych dzieci, umożliwiający naukę, zabawę i wypoczynek.