ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE
MIASTO KALISZ
WYDZIAŁ EDUKACJI

ul. Jasna 2
Naczelnik wydziału – Ewelina Dudek
Tel. 62 3666 602

NADZÓR PEDAGOGICZNY
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU
Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4

62-800 Kalisz
Tel. 62 723 20 33, 780 386 009

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
Ul. Augustyna Kordeckiego 19

(budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im.
Plutonu Głuchoniemych AK – piętro III- wejście od ul. A. Kordeckiego)

Tel. (62) 764-00-00