Rada Rodziców jest społecznym organem władzy w przedszkolu reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola, której celem jest:

  1. Wspomaganie przedszkola na rzecz poprawy warunków materialnych i organizacyjnych jej funkcjonowania.
  2. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
  3. Prezentowanie wobec dyrektora przedszkola, nauczycieli i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola.

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł na każde półrocze. Fundusze przeznaczane są m.in. na paczki świąteczne – od sw. Mikołaja i od zajączka, prezenty urodzinowe, przygotowane strojów dla dzieci z okazji różnych uroczystości, organizację festynów, Pasowania na przedszkolaka, zakończenia roku, Zieloną Noc.
Rada Rodziców

Wysokość składki na grupowy fundusz wycieczkowy Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł na każde półrocze. Fundusze przeznaczane są m.in. na wyjazdy, teatrzyki, koncerty.

Wybory do trójek grupowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Przewodniczący Rady Rodziców w roku 2022/23: Irena Wróblewska