Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8:00 do 13:00.

Za każdą rozpoczętą godzinę rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 8.00 i po godz.13.00 płacą Państwo 1,30 zł.

Stawka całodziennego wyżywienia jest ustalana z Radą Rodziców i zatwierdzana przez organ prowadzący przedszkole.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 12 zł i obejmuje 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie (owoce lub sok lub koktajl), dwudaniowy obiad, podwieczorek.

Opłaty należy wpłacić w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Wpłaty dokonujemy przelewem na wskazany rachunek bankowy: 69 1090 1128 0000 0001 5137 4382

Każda nieobecność dziecka w przedszkolu powoduje zmniejszenie odpłatności w kolejnym miesiącu.