Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8:00 do 13:00.

Za każdą rozpoczętą godzinę rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 8.00 i po godz.13.00 płacą Państwo 1,14 zł.

Stawka całodziennego wyżywienia jest ustalana z Radą Rodziców i zatwierdzana przez organ prowadzący przedszkole.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 10 zł i obejmuje 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie (owoce lub sok lub koktajl), dwudaniowy obiad, podwieczorek.

Opłaty należy wpłacić w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Wpłaty dokonujemy przelewem na wskazany rachunek bankowy: 51 1020 2212 0000 5902 0387 7412

Każda nieobecność dziecka w przedszkolu powoduje zmniejszenie odpłatności w kolejnym miesiącu.