Zarządzeniem Nr 55/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 

 

nabór do przedszkoli publicznych na rok 2023/24 będzie trwał

od 27 lutego do 10 marca 2023 r.

poprzez stronę https://przedszkola-kalisz.nabory.pl/

 

Pełna treść zarządzenia prezydenta:

https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/055zarz2023.pdf